Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

informace_pro_rodice [2017/11/06 11:02]
Kazderová Radmila [Školné]
informace_pro_rodice [2020/01/15 13:34] (aktuální)
Kazderová Radmila [Školné]
Řádek 28: Řádek 28:
  
  
-Děti 3 - 6 let **celkem ​32,- Kč za celý den** +Děti 3 - 6 let **celkem ​34,- Kč za celý den** 
  
  
-Děti 7 let **celkem ​34,- Kč za celý den** (týká se dětí, které v průběhu školního roku dovrší 7 let)+Děti 7 let **celkem ​36,- Kč za celý den** (týká se dětí, které v průběhu školního roku dovrší 7 let)
  
  
Řádek 37: Řádek 37:
  
  
-Oběd 17 Kč ( 3 - 6 let)+Oběd 18 Kč ( 3 - 6 let)
  
  
-Oběd 19 Kč (7 let)+Oběd 20 Kč (7 let)
  
  
-Odpolední svačina ​+Odpolední svačina ​
  
  
Řádek 51: Řádek 51:
  
  
-Školné (výše úplaty za vzdělání) měsíční plná částka: **6****00,- Kč** +Školné (výše úplaty za vzdělání) měsíční plná částka: **5****70,- Kč** 
  
  
-(platné na školní rok 2017/2018)+(platné na školní rok 2019/2020)