Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

informace_pro_rodice [2017/11/06 11:01]
Kazderová Radmila [Výše stravného:]
informace_pro_rodice [2017/11/06 11:02] (aktuální)
Kazderová Radmila [Školné]
Řádek 51: Řádek 51:
  
  
-Školné (výše úplaty za vzdělání) měsíční plná částka: **700,- Kč** +Školné (výše úplaty za vzdělání) měsíční plná částka: **6****00,- Kč**  
 + 
 + 
 +(platné na školní rok 2017/2018)
  
-(platné na školní rok 2015/2016) 
  
 částka je inkasována z účtu zákonného zástupce dítěte a to tak, aby byla do 15. dne v měsíci připsána na účet školy. částka je inkasována z účtu zákonného zástupce dítěte a to tak, aby byla do 15. dne v měsíci připsána na účet školy.
 +
 +
 +~~COMPLEX_TABLES~~
 +