Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

kontakty_ms [2014/01/24 20:53]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
kontakty_ms [2015/08/27 07:04] (aktuální)
Kazderová Radmila
Řádek 7: Řádek 7:
 |Zřizovatel |Obec Hlincová Hora | |Zřizovatel |Obec Hlincová Hora |
 |IČ |01893807 | |IČ |01893807 |
-|Nejsme plátce DPH |+|Nejsme plátce DPH | 
 +|č.účtu MŠ - ČSOB 260653024/​0300||
  
 |Pevná linka |385 340 454 | |Pevná linka |385 340 454 |