Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

start [2018/05/02 13:51]
Kazderová Radmila
start [2018/08/28 10:43] (aktuální)
Kazderová Radmila
Řádek 7: Řádek 7:
 {{:​vysledky.pdf|Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na šk.rok 2018/2019}} {{:​vysledky.pdf|Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na šk.rok 2018/2019}}
  
-**Informační schůzka pro rodiče** nově přijatých dětí ​se koná 21.5.2018 od 16:00hod. v MŠ+**SCHŮZKA S RODIČI naší školky**  se koná v úterý 11.9.2018 od 16:30hod. v MŠ
 ~~COMPLEX_TABLES~~ ~~COMPLEX_TABLES~~