Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

start [2019/03/21 07:53]
Kazderová Radmila
start [2019/05/14 07:18] (aktuální)
Kazderová Radmila
Řádek 5: Řádek 5:
  
  
-{{:zadost_o_prijeti_ditete_do_ms.doc|Žádost o ijetí dítěte do MŠ na šk.rok 2019/2020}}+{{:vysledky_prijimaciho_rizeni_do_ms.pdf|Výsledky ​ijímacího řízení}} 
  
-{{:​zapis_do_ms.doc|Zápis do MŠ}}